top of page

ARTIST'S STATEMENT

Taide on minulle ilmaisu- ja selviytymiskeino. Taiteen avulla voin ilmaista eri asioita, tuntemuksia ja tapahtumia, joille ei löydy sanoja. Teokseni ovat monesti mystisiä. Minua kiinnostaa ylipäätään salaperäiset ilmiöt ja olennot.

Työskentelen intuitiivisesti ja alitajunnan kautta. Teoksissani on melankolista ja tummanpuhuvaa romantiikkaa. Taidettani on kuvailtu mystiseksi, melankoliseksi, psykologiseksi ja slaavilaista mielenmaisemaa kuvaavaksi. Äitini on kotoisin Venäjältä. Isäni on suomalainen ja olen itse syntynyt Suomessa. Slaavilainen taide, kulttuuri ja mentaliteetti kiinnostavat minua.

 

Saan vaikutteita kirjallisuudesta, elokuvista ja omasta mielikuvitusmaailmasta. Minua kiehtoo fantasia, mystiikka ja myyttiset olennot. Koen taiteessani olevan nostalgiaa omaan maailmaani ja menneisyyteeni. Taiteen avulla tutkin ja etsin uusia ulottuvuuksia sisäisestä maailmastani sekä ympäröivästä todellisuudesta. Teokset syntyvät useasti alitajunnasta, jolloin ne jäävät joskus salaperäisiksi ja kysymyksiä herättäviksi itselleni.

Taide on omakuvan kerrontaa. Omakuvana voi olla myös maisema, olento, eläin tai jokin muu symboli. Kuvieni takana voi olla tarina, tunne, salaisuus, tapahtuma tai vaikka jokin unelma. Sisältö teoksiini tulee omasta elämästäni. Käsittelen kokemuksiani, tuntemuksiani ja ihmiselämän eri puolia. Teen ja pidän taidettani visuaalisena päiväkirjana. Ammennan sisältöä taiteeseen myös yhteis-kunnallisista epäkohdista, tabuista ja ristiriitaisuuksista. Näen kauneutta, jännittävyyttä ja mielenkiintoisuutta asioissa, joita muut voivat pitää rumina, pelottavina, tabuina tai outoina. Teen monesti erilaisia olentoja ja kasvoja omasta mielikuvituksestani.

 

Musteella maalaaminen ja piirtäminen on lempiteknikoitani. Teen taidetta vaihtelevasti eri tekniikoilla ja koen sen rikastuttavan omaa taiteellista työskentelyäni. Värimaailma teoksissani vaihtelee kausittain. Olen tehnyt myös installaatioita näyttelyihini. Jatkuva itseni kehittäminen ja uusien puolien löytäminen taiteessani on minulle tärkeää.

 

Art is a way to express myself and to survive. With the help of art, I can express different things, feelings and events that can’t be described with words. My work is often mystic. I am interested in mysterious phenomena and creatures.

I work using intuition and subconsious. There is melancholy and dark romantic in my works. My art has been described as mystic, psychological and melancholic and that it also represents Slavic mental landscape. My mother was born in from Russia. My father is Finnish and I was born in Finland. Slavic art, culture and mentality are of interest to me.

 

I get influenced by literature, movies and my own of imagination. I’m fascinated by fantasy, mysticism and mythical creatures. I experience my art to have nostalgy to my own world and past. With art I explore and search for new dimensions of my inner world and the reality surrounding me. Very often each piece of work takes form subsconsciously, which means they tend to remain mysterious and raise questions even for myself.

 

Art is self-portrayal. Self-portrait can also be a scenery, a creature, an animal or some other symbol. There could be a story, a feeling, a secret, an event or even a dream behind my art. The content to my art takes shape from my own life. I process my experiences, feelings and different aspects of human life. I consider my work as a visual diary. I bring content to my art from social grievance, taboos and conflicts. I see beauty, excitement and interesting aspects in things that others may consider as ugly, scary, taboos or weird. I often create different creatures and faces in my imagination.

 

Painting and drawing with ink are of my favorite techniques. I use various techniques and I experience that it enriches creating my art. The color world in my work varies seasonally. I have also created installations to my exhibitions. I find it important to constantly developing my methods and finding new aspects in my work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttökuva 2022-05-30 164239.png
bottom of page